2015年12月28日月曜日

谷川俊太郎先生ポスター

谷川俊太郎先生ポスターその3です(^○^)